Interesne dejavnosti

Vzgojitelji otrokom ponujamo v prostem času številne in zelo raznolike interesne dejavnosti. Otroci se glede na svoje interese in zanimanja vključujejo v dejavnosti, ob katerih nabirajo številne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati boljšo samopodobo…
Vsaka navedena aktivnost se izvaja po letnem urniku in ima svoj delovni načrt, smotre in cilje, ki jih želi doseči. Mentor posamezne dejavnosti je vzgojitelj, ki izdela vsebinski program. Veliko dejavnosti poteka tedensko. Določene aktivnosti pa so vezane na letne čase oz. aktualne dogodke in prireditve na nivoju doma, šole ali okolice.

V šolskem letu 2019/2020 organiziramo veliko število različnih interesnih dejavnosti. Otroci si lahko poiščejo primerno dejavnost zase in z udejstvovanjem krepijo svoja znanja, pridobivajo nova in nabirajo pozitivne izkušnje.

Poleg interesnih dejavnosti vodja doma vodi tudi Domsko skupnost. Vsaka skupina v začetku septembra izvoli predstavnike skupine, ki jo potem predstavlja in zastopa na sestankih Domske skupnosti (ob sredah popoldan). Ti so namenjeni pogovorom in dogovorom o tekočih zadevah, načrtovanju skupnih dejavnosti, predlogom, pohvalam, grajam  in podobno.

Seznam interesnih dejavnosti

Akvarijski krožek
sezonsko - mentor: Boris Kovšca
Čebelarstvo
mentorica: Branka Šemen, Marija Balažic
Čustveno opismenjevanje
mentorica: Karmen Ferš Kukolj
Dejavnosti s pomočjo psa
mentorica: Stela Kovačič
Domska skupnost
mentorica: Kamila Kramarič
Dramsko recitacijski krožek
po LDN - mentorji: Darinka Gerič, Zora Perdigal Vučko, Leon Vreča
Druženje s psičko Elli
mentor: Kamila Kramarič in zunanja sodelavka Anita Pertoci
Glasbena kovačnica
mentor: Leon Vreča
Interakcijske delavnice
mentorica: Monika Košec
Intervizija
mentorica: Maja Seliškar
Jahanje
mentor: Leon Vreča
Kolesarski krožek
sezonsko - mentor: Boris Kovšca
Ustvarjalne delavnice
mentorica: Marija Zorko
Literarno ustvarjanje in natečaji
mentorica: Monika Košec in Tanja Hakl Ivančič
Male sive celice
mentorica: Jožica Rejak
Mediacija
mentorice: Monika Košec, Kamila Kramarič in Darinka Gerič
Mladostniške sprostitvene delavnice
mentorica: Maja Seliškar
Multimedija
mentorica: Klavdija Paldauf
Nogomet
mentor: Primož Kralj Ritonja
Odbojka
mentorica: Tjaša Frumen
Pohodništvo in tek
mentorja: Primož Kralj Ritonja in Branka Šemen
Medgeneracijsko sodelovanje
mentorica: Vida Šijanec
Risarski krožek
mentorica: Lidija Košar
Šah
po LDN - mentor: Marjan Rus
Športne igre
mentorica: Jasmina Hajdinjak
Športno rekreativna dejavnost
mentorica: Nuša Zidarič
Sprostitveni krožek
mentorica: Natalija Majcen
Stenčas in glasilo
po LDN - mentorice: Tanja Hakl Ivančič, Monika Košec, Klavdija Paldauf
Tehnični krožek
mentor: Marjan Rus
Ustvarjanje na 1001 način
mentorica: Tadeja Mašič
Vrtnarstvo
mentorici: Marija Balažic
Programi, zabave
po LDN - mentorji: Monika Košec, Zora P. Vučko, Darinka Gerič, Leon Vreča